Står du og mangler en mekanisk eller termisk central, så får du hér et overblik over dine muligheder.

Vi har stor erfaring og hjælper dig gerne med beregning og dimensionering af brandventilationsanlæg, hvis du har behov for det.

God kunderådgivning giver større brandsikkerhed

Hos Eegholm fokuserer vi altid på at klæde kunderne bedst muligt på til deres valg af ABV-anlæg, når vi skal projektere og give tilbud nye anlæg. Eller hvis kunden ønsker at opgradere det eksisterende anlæg med nyere og mere moderne teknologi.

 

Det foregår ved, at vi møder op hos kunden, forklarer om de forskellige muligheder, som kunderne har for installation af ABV-anlæg i netop deres bygninger ud fra den brandstrategirapport, som de har modtaget.

Derved er kunderne klædt bedre på til at foretage det rigtige valg af ABV-anlæg. På den måde undgår de at komme til at købe et anlæg, som er alt for stort i forhold til deres behov.

Få spindelmotorer, kædemotorer og meget andet til dit ABV-anlæg hér

Vi tilbyder totalløsninger i vinduesautomatik til facadepartier og ovenlys, den nyeste udvikling indenfor avancerede styringer, et komplet udvalg indenfor spindel- og kædemotorer og microprocessorstyringer, ABV-styringer med frit programmerbare funktioner.

Bredt program af motorer, centraler og tilbehør til ABV-anlæg. Vi yder bistand i forbindelse med beregning og dimensionering af brandventilationsanlæg.

Dine fordele ved at benytte termisk centraler til naturlig brandventilation

  • Reducerer antallet af folk der kvæles i røggasser
  • Sørger for at holde flugtveje røgfrie
  • Undgår at bygningen overophedes
  • Slipper for farlige røgeksplosioner

Mekaniske centraler til det mekanisk ABV-anlæg

Ved tilbygninger eller komplekse bygninger er det ikke altid muligt at få erstatningsluft fra to modsatstående sider af bygningen udelukkende fra termisk ventilation, derfor er der behov for et ABV anlæg (automatisk brandventilationsanlæg) til ventilation eller som supplement til den termiske ventilation.

Står du og mangler en termisk eller mekanisk central, så kontakt…

Thomas Behrmann på telefon 6120 5321 eller send en mail til thb@eegholm.dk

Eegholm eltavler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste produkter

You have Successfully Subscribed!