• Eegholm HWSW forretningside

HW/SW udvikling

Det kræver ressourcer at opbygge og vedligeholde ekspertise på elektronik- og softwareområdet. Ressourcer som kan bruges på din virksomheds kerneområder.

Med os som din samarbejdspartner kan du få din egen elektronikafdeling nøje tilpasset dine behov. Vi tilbyder alt fra hardwareudvikling og softwareudvikling til prototyper, test og løbende produktion. Du behøver kun at vælge de områder, du ønsker at gøre brug af.

Skræddersyede løsninger - ofte et billigere alternativ

I vores afdeling for elektronikudvikling besidder vi omfattende proceskendskab fra de fleste brancher. Vi analyserer grundigt vores kunders opgaver, og udvikler den løsninger der bedst, billigst og mest pålideligt løser den stillede opgave. Skræddersyede løsninger er ved større serier mere økonomisk fordelagtige.

Yderligere fordele er, at disse typisk er langt mere kompakte og derfor lettere kan indpasses i maksiner og anlæg. Samtidig minimere behovet for service, fordi løsningerne indeholder færre komponenter, og antallet af fejlmuligheder reduceres betydeligt.

Fra udvikling til produktion og service

Et typisk samarbejde med vores elektronikafdeling kan omfatte følgende punkter - eller dele af dem:

 • Grundig analyse af ideer og muligheder
 • Prototype af den færdige løsning og/eller oplæg til grafisk design
 • Udarbejdelse af kravspecifikation og tilbud
 • Valg af korrekte, fremtidssikrede elektronikkomponenter
 • Udvikling af 0-serie
 • Objektorienteret design - kompenentbaseret softwareudvikling
 • Modul-, integrations, system- og accepttests
 • Professionel dokumentation og uddannelse til kundens medarbejdere og slutbrugere
 • Full-scale service og hot-line support - herunder bl.a. fremtidige opdateringer
 • Produktion af elektronikløsning - herunder montage i kundetilpassede kabinetter.

Struktureret udviklings- og projektforløb

Udviklingsmodeller sikrer kvaliteten i hele forløbet (projektstart, systemarkitektur, kodning/konstruktion, test og indkøring/aflevering) med løbende rapportering og reviews på alle nøglepunkter.

Ved større softwareprojekter anvender vi ofte delleveringer. Det vil sige, at vi hurtigt sætter et simpelt system i drift, og derefter frigiver udvidelser med korte mellemrum. Det har den helt klare fordel at kunden m.fl. løbende kan følge fremdriften af det udviklede system.

 1. Tilmeld nyhedsbrev

  Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, modtager du produktnyheder cirka 5 gange årligt
 2. Ugyldig indtastning
 3. Ugyldig indtastning