Sådan behandler og beskytter vi dine personoplysninger

Når du indsender din ansøgning og dine personlige oplysninger via dette websted, modtager Eegholm A/S, Grundtvigs Allé 165-169, 6400 Sønderborg samtlige oplysninger. Eegholm A/S er den dataansvarlige i henhold til indsamling og behandling af data i forbindelse med ansøgninger. Eegholm er ansvarlig for, at alle personer, der har adgang til eller behandler dine personoplysninger, overholder denne politik.

Som en del af vores rekrutteringsproces registrerer vi din ansøgning og behandler de oplysninger, du har videregivet heri, herunder personoplysninger, som angivet i denne informationsmeddelelse.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler oplysningerne for at kunne vurdere din ansøgning, herunder personoplysninger, som du har videregivet i din ansøgning og dit cv. Vi anbefaler, at du ikke videregiver følsomme personoplysninger, der f.eks. afslører race eller etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering osv. i din ansøgning.

Dine personoplysninger vil blive delt og behandlet af medarbejdere hos Eegholm, der er ansvarlige for rekrutteringsprocessen. I de fleste tilfælde indbefatter det HR og funktionschefen. Afhængigt af det pågældende job kan der også være flere Eegholm medarbejdere involveret.

Hvis stillingen kræver, at du tager personlighedstests eller lignende, informeres du herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne fra sådanne tests bliver behandlet fortroligt, men de medtages i vores vurdering af din ansøgning.

Opbevaring af din ansøgning

Hvis du tilbydes en stilling hos Eegholm, bliver din ansøgning og yderligere personlige oplysninger, der blev videregivet i rekrutteringsprocessen, en del af din medarbejderfil. Du modtager separate oplysninger om medarbejderfilen og vores behandling af personlige oplysninger i den henseende som en del af Eegholms on-boarding.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, gemmer vi din ansøgning og yderligere personlige oplysninger, der blev videregivet i løbet af rekrutteringsprocessen i en periode på 12 måneder efter vores afslag forudsat at du giver dit samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Det betyder, at vi har mulighed for at overveje din ansøgning ved fremtidige ledige stillinger i Eegholm.

Videregivelse af personoplysninger

For at få de bedst kvalificerede ansøgere, arbejder vi med diverse rekrutteringsfirmaer eller andre konsulentfirmaer, som kan bistå os i evalueringen af din ansøgning og hjælpe os med eksekveringen og gennemgangen af personlighedstests osv.

Indsamling af personoplysninger fra tredjeparter

Dine personoplysninger kan blive behandlet i forbindelse med udførelse af sikkerhedsgodkendelser. Vi kontakter hverken nuværende eller tidligere arbejdsgivere, medmindre du forud har givet os et samtykke.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig, hvilket dog er underlagt visse lovmæssige undtagelser. Du kan også gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling af dine personlige data. Derudover har du ret til om nødvendigt at korrigere dine personlige data.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig et overblik over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne information eller behandlingen af din personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved Eegholm A/S på følgende e-mail: gdpo@eegholm.dk. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du gør det, vil Eegholm stoppe behandlingen af dine personoplysninger og slette sådanne oplysninger, medmindre vi har lov til at fortsætte behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger på et andet retsgrundlag eller er forpligtet til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

Eegholm eltavler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste produkter

You have Successfully Subscribed!