Vi arbejder målrettet med bæredygtighed

…og lægger stor vægt på at være en ansvarlig virksomhed på alle områder, både lokalt og internationalt. Vi integrerer de globale Verdensmål i virksomhedens bæredygtighedsarbejde, agerer åbent i samspil med kunder og leverandører.

Meget er sund fornuft gennem mange år, og den sunde fornuft fortsætter vi med og opretholder vores fokus på vores arbejde med FNs verdensmål.

MÅL 2 – stop sult

Til påske fik alle en pose påskeæg og en pose med blomsterfrø til egen have. Blomsterfrø for at sætte fokus på grøn tankegang, grøn vækst – og at alt kan blomstre

I sommerhalvåret dyrker vi egne tomater og agurker i gårdhaven. Haven plejes af vores fleksjobansatte og alle nyder godt af høsten

Sæsontilpasset frugtordning med levering fra lokale frugtavlere

 

MÅL 5 – ligestilling mellem kønnene

Vi er neutrale på køn og ophav og ansætter ud fra kvalifikationer. Der er mange forskellige nationaliteter ansat hos os – bl.a. fra Island, Mexico og Polen

 • Øverste chefgruppe består af 2 kvinder og 2 mænd
 • Kvindelig El-tavlekonstruktør ansat i typisk mandefag
 • Kvindelig Key Account Manager og Supply Chain Manager
 • Kvinder i vigtige nøglefunktioner i vores polske afdeling

 

MÅL 7 – bæredygtig energi

 • Med vores R&D afdeling indgår vi i samarbejde om elektrificeringsprojekter, der har til hensigt at optimere energiforbrug, energiudnyttelse og fordeling
 • Eegholm el-tavler og styringer benytter nyeste teknologi med energioptimerede og intelligente løsninger. El-tavlen sikrer lavest mulige energiforbrug vha. optimeret fordeling af energi
 • Eegholm el-tavler er konstrueret med fokus på lang levetid, løbende opdatering og reparation
 • Alle komponenter formidlet af Eegholm indgår i stor udstrækning i energioptimerende løsninger

FN’s verdensmål

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål, som frem til 2030 skal skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for jorden. De globale mål kaldes også for Sustainable Development Goals – eller helt enkelt SDG. Verdensmålene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed og fremme ligestilling, sikre ansvarligt forbrug og produktion, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig vækst samt at sikre god uddannelse og sundhed til alle.

Læs mere om de 17 verdensmål her

MÅL 9 – industri, innovation og infrastruktur

 • Vi slukker helt for varmen i sommertiden
 • Analyse af vores bygninger mht. energioptimering gennemført
 • Næsten alle lokaler er med sensorer, så der kun er lys efter behov
 • 50 % af alle lamper er LED, og der udskiftes løbende ved renovering
 • Nye vinduer sparer på energiforbruget og øger komforten
 • Vi har ingen aircondition, vi anvender naturlig ventilation
 • >90 % af al kommunikation med Eegholm Polska er via IT baserede løsninger. Fysiske rejser er reduceret til et minimum.

 

MÅL 12 – ansvarligt forbrug og produktion

Den enkelte medarbejder sørger for at sortere sit papiraffald, så det ikke blandes sammen med øvrigt skrald. Brugte batterier, ringbind og kontorartikler afleveres i receptionen til genbrug.

 • Genbrug af emballage til videreforsendelse
 • Digitale arkiver frem for papir i mapper
 • Affaldssortering for genanvendelse
 • Korrekt håndtering af miljøfarligt affald

 

MÅL 16 – fred, retfærdighed og stærke institutioner 

 • Inkluderende ledelsesstil og medarbejderinddragelse
 • Velfungerende (AMO) Arbejdsmiljøorganisation
 • Nyetableret (SU) Samarbejdsudvalg i april 2019
 • Altid tilbud om åben exit-dialog til de der forlader Eegholm
Eegholm eltavler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste produkter

You have Successfully Subscribed!