• Polish
  • English
  • Eegholm bopla kapslinger 2015

Bopla tilbehør

DAE M12 - lad dog dine kapslinger ånde
Elektroniske kasser, der skal beskyttes mod fugt, bygges normalt ind i en kasse med en tæthedsgrad på mindst IP65. På trods af denne høje tæthedsgrad forekommer der alligevel tilfælde med kortslutninger eller korrosion på grund af fugt.

Men hvorfor forekommer disse tilfælde? De kasser der er IP-testede kan holde væske, men ikke gasarter ude! Ved væske forstår man vand i flydende tilstand, mens man ved fugtighed forstår vand i gastilstand.

Forløbet
På grund af temperatursvingninger kan der opstå et undertryk i kassen. Ved den automatiske trykudligning, bliver luft og dermed også vandpartikler suget ind i kassen. I kassen sker der en kondensation af vandet og dette fører til de nævnte forstyrrelser.

Løsningen
Bopla's trykudligningselement DAE M12 sørger for at udligne tryksvingningerne i kassen. Fugt kan ikke trænge igennem DAE M12. Tæthedsgraden for dette ventilationssystem er i installeret tilstand IP69K (DIN VDE 0470, erstatning for DIN 40050). Tæthedsgraden for kassen bliver derved tilgodeset. Da der ikke længere opstår et undertryk i kassen, slipper man for kondensation, og elektronikken er beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af fugt.

This site use cookies.
Ved at klikke på OK, overgiver du dine personlige oplysninger til Eegholm a/s, som vil anvende dem i henhold til vores gældende politik om beskyttelse af dine personlige oplysninger. Ved samme lejlighed får Facebook også mulighed for at anvende de angivne oplysninger i henhold til deres retningslinjer for persondata, herunder i forbindelse med automatisk udfyldelse af formularer i annoncer på Facebook. Du kan læse mere om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger under LÆS MERE, ligesom du kan tilgå Facebooks datapolitik på https://www.facebook.com/privacy/explanation.
LÆS MERE I accept cookies from this website
OK
Cookies