Nødtelefon

Nedenstående telefonnumre kan benyttes, såfremt en opgave er uopsættelig og ikke kan vente til
næste normale arbejdsdag.

 

Nødgenerator 6155 0814
Direktør Erling Ewers 4035 8653