Nødtelefon

Nedenstående telefonnumre kan benyttes, såfremt en opgave er uopsættelig og ikke kan vente til
næste normale arbejdsdag.Nødgenerator 6155 0814
   
Processtyring - Tony Galsgaard 2168 3483
   
Direktør Erling Ewers 4035 8653